ПОДОПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ ПОД НАЕМ1 ден7 дни14 дни1 месец
Подопочистващ автомат 40см., самоходен на батерии50 лв.40 лв.30 лв.15 лв.
Подопочистващ автомат 50см., самоходен на батерии60 лв.50 лв.35 лв.20 лв.
Подопочистващ автомат 70см., самоходен на батерии75 лв.60 лв.40 лв.25 лв.
Подопочистващ автомат 100см., седлови на батерии90 лв.70 лв.55 лв.35 лв.
Подопочистващ автомат 120см., седлови на батерии110 лв.80 лв.70 лв.45 лв.

Показване на 5 резултата